Vas prehliadac nepodporuje SVG.

Keramoprojekt Trenčín a.s.

Profil Spoločnosti

História

Keramoprojekt Trenčín bol založený v roku 1951 pôvodne ako národný podnik, neskôr projektový ústav so zameraním na komplexné projektovanie stavebných látok so sídlom v Brne, Prahe a Trenčíne. Formovanie štruktúry činnosti a poslania organizácie vyústilo v roku 1958 do vytvorenia samostatného projektového ústavu s celoslovenskou pôsobnosťou. Od roku 1969 bol Keramoprojekt Trenčín rezortnou projektovo-inžinierskou organizáciou Ministerstva stavebníctva.
Od 1.5.1992 je Keramoprojekt Trenčín súkromnou akciovou spoločnosťou. Projektovou činnosťou sa zaoberá už v menšej miere, nakoľko projektovo-inžiniersku činnosť prebrala nová spoločnosť PIO Keramoprojekt a.s.

Činnosti

 • prenájom nebytových priestorov
 • reprografické práce
 • inžiniersko-investorské služby a činnosti v investičnej výstavbe
 • prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel
 • projektová činnosť v investičnej výstavbe
 • stavebníctvo
 • poskytovanie software
 • dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát
 • sprostredkovanie obchodu
 • sekretárske služby a preklady
 • realitná agentúra
 • stravovanie závodné a iné účelové
 • ubytovacie zariadenie
 • cestná nákladná doprava
 • prevádzkovanie parkoviska
 • reklamné činnosti a ich sprostredkovanie
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti investičnej výstavby a projektovania

Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán:
Predstavenstvo
RNDr. Ing. Pavel Mikuláš – podpredseda predstavenstva
Ing. Pavel Strapec – podpredseda predstavenstva
Peter Mikuláš – člen predstavenstva
Prokúra
RNDr. Ing. Pavel Mikuláš
Dozorná rada
Daniela Mikulášová – predseda
Ing. Juraj Strapec – podpredseda
Ing. Soňa Horalová
Konanie menom spoločnosti:
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
Podpisovanie za spoločnosť:
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis.
Splnomocnenie prokuristu:
Prokurista je zmocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
Kódex správy a riadenia

Prenájom nebytových priestorov

Lorem pariatur aliqua cillum labore proident adipisicing dolore dolore quis veniam cillum incididunt dolor. Dolor anim laboris proident id id ex dolor consequat aute esse ad ad laboris. Do ut commodo eu eiusmod sunt nostrud. Eu id laboris ut aliquip laboris consectetur officia veniam pariatur quis elit labore veniam. Incididunt mollit culpa adipisicing sunt dolor eiusmod adipisicing sit do. Exercitation consequat cillum nostrud esse cupidatat exercitation id.

Aktuálna ponuka prenájmu nebytových priestorov  

Kontakt

Finančné správy